הרב שמעון גוטליב

באתי להמליץ על מכון הגפן בראשות ידידי הרב בנימין גפן, אשר בחכמה ותבונה ערכו הרבה מכתבי רבינו הגרש"י זצ"ל והספרים שיצאו מתחת ידיהם המקצועית זכו לתהודה עצומה בקרב כל קהל הלומדים.
במכון הגפן תמיד מצאנו אוזניים כרויות לכל הארה והערה, והרגשנו שהמטרה שלהם והמטרה שלנו היא אחת - להוציא ספר מושלם ברמה הגבוהה ביותר.  ובעיקר מצאנו עין מקצועית אמיתית שיודעת מה הציבור אוהב לקרוא ואיך לחבר את הציבור בבתי המדרש אל הדברים הכתובים.
אני ממליץ לכל מי שעומד לפני הוצאת ספרו, לעשות את הצעד הנכון ולערוך במכון הגפן, בכדי שיתבדרון שמועתיו בבי מדרשא.


הרב שמעון גוטליב
מראשי הועד להוצאת כתבי הגרש"י בורנשטיין זצוק"ל

הרב שמעון גוטליב ממליץ על מכון הגפן לעריכה תורנית מקצועית